Sabancı Üniversitesi

Languages


TÜBİTAK 3501 - Career Development Program Support to Dr. Nihat Muğurtay

LISTEN
Published on 21.12.2023 13:13

Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nde (MDBF) doktora sonrası araştırmacı olarak görev yapan Dr. Nihat Muğurtay'ın yürütücüsü olduğu, Dr. Öğr. Üyesi Onur Varol ve Prof. Dr. Meltem Müftüler-Baç'ın danışmanlığını yaptığı “Küresel Diplomatik Etkileşimlerin Bürokratlar, Zaman ve Mekan Üzerinden Ağ Analizi” projesi, TÜBİTAK 3501 – Kariyer Geliştirme Programı kapsamında destek almaya hak kazandı.

Kabul edilen proje, çevrimiçi veri toplama, doğal dil işleme ve ağ analizi gibi birçok hesaplamalı sosyal bilim yöntemini Uluslararası İlişkiler disiplinine uygulamayı amaçlamaktadır. Dr. Muğurtay, doktorasını Sabancı Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümünden 2022 yılında almış olup, Sabancı Üniversitesi Hesaplamalı Sosyal Bilimler laboratuvarında Dr. Öğr. Üyesi Onur Varol ile siyaset biliminde yenilikçi hesaplamalı yöntemler geliştirmek üzere doktora sonrası çalışmalarını sürdürmektedir. Nihat Muğurtay'ın kabul edilen projesi Hesaplamalı Sosyal Bilimler Laboratuvarının Siyaset Bilimi ve Hesaplamalı Yöntemler alanında SSBF ve MDBF hocalarının ortak danışmanı olduğu ilk projedir.