Sabancı Üniversitesi

Languages


2. Sosyal Bilimler Doktora Öğrencileri Çalıştayı

LISTEN
Published on 27.04.2014 01:21

2. SOSYAL BİLİMLER DOKTORA ÖĞRENCİLERİ ÇALIŞTAYI

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından 17-18 Nisan 2014 tarihleri arasında II. Sosyal Bilimler Doktora Öğrencileri Çalıştayı düzenlenecektir. Çalıştayın bu yıl ana teması Türkiye Çalışmaları olacaktır. Çalıştay Türkiye’de sosyal bilimler alanında doktora yapmakta olan tüm öğrencilere açıktır.

Çalıştayın amacı

-doktora öğrencilerinin çalışmalarını aktif katılımlı bir tartışma ortamında sunmalarını teşvik etmek,

-doktora öğrencilerinin birbirleri arasında etkileşimi ve paylaşımı kolaylaştırmak,

-Türkiye’de sosyal bilimler alanında yeni açılımları belirlemek,

-doktora öğrencilerinin çalışmalarını yaygınlaştırmalarına katkıda bulunmaktır.

Ayrıca bu sene Türkiye Çalışmaları temasıyla bu alandaki tartışmaların güncel eksenlerini tespit edip gelecek üzerine düşünmeyi teşvik etmeyi de hedeflemekteyiz. Yine bu alanda çalışan geleceğin akademisyenlerinin birbirleriyle böyle bir platformda bir araya gelmelerinin önemli olduğunu düşünüyoruz.

Öğrenciler tarafından gönderilecek bildiri özetleri farklı disiplinlerden oluşan bir hakem kurulu tarafından değerlendirilecektir. Bildiri özetleri tematik panellerde toplanacaktır. Her panele başkanlık eden öğretim üyesi, tartışmacı ve diğer panel katılımcıları tez projesiyle ilgili yapıcı geri bildirimde bulunacaklar ve nasıl geliştirilebileceği konusunda ortak bir tartışma yürüteceklerdir.

Çok değerli olduğu kadar zorlu da olabilecek doktora çalışması sürecinde böyle bir çalıştayın öğrencilere hem bilimsel anlamda destek vermek hem de sosyal anlamda yalnız olmadıklarını hissettirmek açısından önemli olduğunu düşünüyoruz. Doktora öğrencilerinin çalışmalarına yönelik bu çalıştay iki davetli konuşmacının yürüteceği özel oturumlarla da desteklenecek. Tüm ilgili doktora öğrencilerini çalıştaya aşağıda formatı belirtilen şekilde bildiri özetlerini göndermeye davet ediyoruz.

Katılımcılardan bildiri özetlerinde Türkiye Çalışmaları alanındaki doktora çalışmalarının kapsamını, konusunu, yöntemini ve temel sorunsalını sunması beklenmektedir. Çalıştayın dili Türkçe olacaktır. Çalıştaya başvuracakların 500 kelimeyi geçmeyecek özetlerini ve özgeçmişlerini 19 Şubat tarihine kadar sbem@metu.edu.tr adresine e-mail yoluyla göndermeleri gerekmektedir. Çalıştaya aşağıda geçen tüm disiplinlerden öğrenciler ile disiplinlerarası çalışmalar yapan öğrenciler başvurabilirler. Katılımcıların başvurularında hangi disiplin ya da disiplinlerarası bölümün paneli için değerlendirilmek istediklerine dair öncelik belirterek iki tercih önermelerini rica ediyoruz.

Bilim ve Teknoloji Politikaları, Bölge Çalışmaları, Eğitim Bilimleri, Felsefe, İktisat, İşletme, Mimarlık Tarihi, Öğretmen Eğitimi, Psikoloji, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Sosyoloji, Tarih, Uluslararası İlişkiler, Yerleşim Arkeolojisi

 

23 Şubat 2014: Başvurular için son tarih

12 Mart 2014: Sonuçların açıklanması

1 Nisan 2014: Katılımcıların bildiri metinlerini göndermesi