Languages


Turkiye'de Siyasetin Yeni Yuzu

LISTEN
Published on 16.06.2006 01:00

Political Science Seminars Presents:

 

"Turkiye'de Siyasetin Yeni Yuzu"

 

by

 

Ali Carkoglu (Sabanci University)

Ersin Kalaycioglu (Isik University)

 

June 19th, 2006 (Monday)

15.00-17.30

FASS 2034 

Leaflet

.