Sabancı Üniversitesi

Languages


Nebi Sümer

LISTEN
E-Mail : nebisumersabanciuniv.edu
Phone : 0216-483-9320
Personal Web :
Title : Faculty Member
Education :

 • Ph.D.: Social Psychology/Personality, Kansas State University, USA, 1996

 • M.A.: Developmental Psychology, Hacettepe University, Turkey, 1988

 • B.S.: Psychology, Middle East Technical University, Turkey, 1985

Work Experience :

 • Acting President, Middle East Technical University, Northern Cyprus Campus, August 2016 – October 2016.

 • Vice president, Middle East Technical University, Northern Cyprus Campus, February 2016 – July 2016.

 • Chairperson, METU, Department of Psychology, December 2003 – July 2011.

 • Vice Chairperson, METU, Department of Psychology, May 1999 – March 2001.

 • Member of Executive Committee and Vise President, Turkish Psychological Association, 1997 – 1999.

 • Member of Executive Board, METU, Learning and Student Development Center (ÖGEB), 2007 – 2016

 • Editor (and Founder), Turkish Psychological Articles (Türk Psikoloji Yazıları), 1998 -2002.

 • Editor, Turkish Psychological Bulletin, Issues: #7, 8, 9, and 10, 1997-1998.

 • Editorial Consultant, IX. National Psychology Congress Scientific Studies, Turkish Psychological Association, Ankara, 1998.

 • Member of European Federation of Psychologists Association (EFPA), Committee on Scientific Affairs, representing Turkish Psychological Association, 2005 – 2012.

 • Turkish Psychological Association, Traffic Test Calibration Commission Member, 2000 – 2011.

 • Member of the Scientific Committee of TUBİM (Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi), 2008 – 2013.

 • Co-Chair, 12th European Congress of Psychology, İstanbul, 2011.

 • Consultant to Traffic Research Department of Turkish National Police, 2013- 2014.

Areas of Interest : • Attachment processes and Parenting
• Driver Behavior – Transportation Psychology
• Personality Traits and Assessment
• Effects of Unemployment
• Teaching of Psychology
Awards :
 • Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı Yaşam Boyu Başarı Ödülü - 3. Sosyal Psikoloji Kongresi  2019
Memberships : • Turkish Psychological Association • International Association for Relationship Research • Society for Personality and Social Psychology • Society for Psychological Study of Social Issues • International Society for the Study of Behavioral Development • European Association of Personality Psychology
Publications :
Article
Sümer, Nebi and Metin Orta, İrem and Alsancak-Akbulut, Cansu and Salman-Engin, Selin and İlden-Koçkar, Aylin and Şahin-Acar, Başak and Akkol-Solakoğlu, Selin and Aran, Özlü and Çakır, Derya Selin and Kavaklı, Baldan and Memişoğlu-Şanlı, Aybegüm and Sağel-Çetiner, Ece and Türe, Didem and Üstünel, Anıl Özge and Yaşar, Buket (2020) "Olumlu ebeveyn davranışlarını artırmaya yönelik video-geri bildirimli müdahale programının anne duyarlığı üzerindeki etkisinin Türkiye'de incelenmesi", Türk Psikoloji Dergisi, Vol.35, No.85, 100-116 (SSCI)
Salman Engin, Selin and Sümer, Nebi and Sağel Çetiner, Ece and Sakman, Ezgi (2019) "Anne ve babaların ortak ebeveynlik davranış ve algılarının romantik bağlanma ile ilişkisi (The relationship between romantic attachment and coparenting behaviors and perceptions)", Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, Vol.59, No.1, 717-741 (NA)
Sümer, Nebi and Pauknerova, Daniela and Vancea, Mihaela and Manuoğlu, Elif (2019) "Intergenerational transmission of work values in Czech Republic, Spain, and Turkey: parent-child similarity and the moderating role of parenting behaviors", Annals of the American Academy of Political and Social Science (SI), Vol.682, No.1, 86-105 (SSCI)
Sakman, Ezgi and Sümer, Nebi (2018) "Güvensiz bağlanma neden yaygın? Bir erken uyarı ve uzaklaşma sistemi olarak güvensiz bağlanma (Why is insecure attachment prevalent? Insecure attachment as an early alarm and escape system)", Türk Psikoloji Yazıları, Vol.21, No.42, 1-13 (NA)
Şengül-İnal, Gülbin and Sümer, Nebi (2018) "Duyusal işlemleme hassasiyeti: kuramsal çerçeve ve derleme çalışması", Türk Psikoloji Yazıları, Vol.21, No.42, 38-54 (NA)
Book Section / Chapter
Eskin, Mehmet and Aycan, Zeynep and Sümer, Hayriye Canan and Sümer, Nebi , "Psychology as a profession in Turkey: current state and challenges", Teaching Psychology Around the World, Rich, Grant J. and Lopez, Alfredo Padilla and Ebersohn, Liesel and Taylor, Jacqui and Morrissey, Shirley (eds.), New Castle, U.K.: Cambridge Scholars Publishing, April 2020, 291-301
Sümer, Nebi and Sümer, Hayriye Canan and Eskin, Mehmet, "The journey of psychology education in Turkey: challenges and opportunities", Teaching Psychology Around the World, Rich, Grant J. and Lopez, Alfredo Padilla and Ebersohn, Liesel and Taylor, Jacqui and Morrissey, Shirley (eds.), New Castle, U.K: Cambridge Scholars Publishing, April 2020, 302-315
Sümer, Nebi and Ulaşan Özgüle, Emine Tuna and Özen Çıplak, Ayça, "Evlilikte bağlanma dinamikleri ve çatışma [Attachment dynamics and conflict in marriage]", Türkiye Klinikleri Psikoloji - Özel: Aile Sistemleri, Güre, Ayşen (ed.), Ankara, Türkiye: Türkiye Klinikleri, October 2019, 1-13