Diller


AB'de Siyaset Oluşturma

LISTEN
ES 506 AB'de Siyaset Oluşturma
Bu ders AB siyaset yapma sürecine etkide bulunan kurumların, aktörlerin, düzeylerin, faktörlerin ve kısıtlamaların anlaşılması amacını gütmektedir. Bu süreç aynı zamanda hem çeşitli düzeyler (ulus-üstü, ulusal, yerel, bölgesel) hem de aktörlerin (kurumsal ve bireysel) çoğulluğu nedeniyle karmaşık hale gelmektedir. Derste yakında çıkarılacak olan Anayasanın bu süreci nasıl etkileyeceği tartışılacaktır.
SU Credits : 3
ECTS Credit : 10
Prerequisite : -
Corequisite : -