Diller


THESIS

LISTEN
Please wait...
2018 - 2019
 • Tezler / Yüksek Lisans Projelerinin Denetimi
  Akman, Utku, Avrupa'da yükselen sağ populizm mi? Almanya için alternatif partisi (AfD) örneği, Keyman, Fuat, 2019.
  Korkmaz Kökdere, Zehra, Bölgesel örgütler ve insani müdahale: Libya'daki rollerinin değerlendirilmesi, Müftüler-Baç, Meltem, 2019.
  Sendinç, Tuba, Rejim türleri ve sivil uyuşmazlık süreçlerinde isyancılar ile anlaşma yapma ihtimalleri, Hatipoğlu, Emre, 2019.
  Şencan, Mert, Popülizm, bozulmalar ve kriz algısı, Kemahlıoğlu, Özge, 2019.
  Can, Özlem, Değişim ya da devamlılık? Suriye krizi sonrası Türkiye ve Almanya'nın göçmen entegrasyon modellerinin karşılaştırmalı incelemesi, Aydın Düzgit, Senem, 2019.
  Ermihan, Erman, Ne senle, ne de sensiz: Türkiye-AB ilişkilerinde kimlik söylemlerindeki değişimler, Aydın Düzgit, Senem, 2019.
  Eroğlu, Melek Hilal, Ekonomik oy verme ve yurt içi ve uluslararası referans noktalarının göreceli önemi, Eroğlu, Melek Hilal, 2019.
  Bayralı, Önsel Gürel, Bireylerin vergi verme istekleri ve bilginin şeffaflığının değeri, Kemahlıoğlu, Özge, 2018.
  Onursal, Deren, Baskı, rejim, toplusam harekete geçiş, zenginlik ve protesto: ülkeler arası istatistiksel bir araştırma 1990-2004, Kemahlıoğlu, Özge, 2018.
  Özkan, Emirhan, Türk parlementerlerin söylemlerinde Avrupa: Türk siyasi partilerinin Haziran 2013 Temmuz 2015 arasında Avrupa hakkındaki görüş ve tercihleri üzerine bir inceleme, Müftüler-Baç, Meltem, 2018.
  Sazak, Onur, Türkiye'nin yeni insani yardımları ve yardımların etkililiği, Keyman, Fuat, 2018.
  Kılıç, Düzgün, Türkiye örneğinde demokrasinin tamamlanması sorunlarının tartışması, Kemahlıoğlu, Özge, 2018.
  Hussain, Muhammad Mohsin, Devletler neden özür diler?: Savaş suçlarından dolayı devletler arası dilenen özürlerin sistematik çalışması, Kavaklı, Kerim Can, 2018.
  Gafuri, Adea, Dış araçların demokratikleşmenin gelişmesindeki rolü: AB'nin Batı Balkan ülkelerine yönelik yardımının karşılaştırmalı çalışması 1994-2016, Müftüler-Baç, Meltem, 2018.
  Şener, İpek Ece, Yapısal değişikliğin Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi kararlarına etkisi, Yeğen, Oya, 2018.
  Gökçe, Osman Zeki, Enerji karşılıklı bağımlılığının devletlerarası dış politikayı şekillendirmedeki rolü, Hatipoğlu, Emre, 2018.
  İlhan, Bekir, Devlet, güvenlik ve çıkar: Avrupa entegrasyonunun sınırları, Keyman, Fuat, 2018.
  Cengiz, Bengi Ruken, Hakları kim istiyor?: Türkiye'de vatandaşlık hak ve özgürlüklerine dair algılar ve siyasi parti tercihleri, Kadıoğlu, Ayşe Gülden, 2018.
  Uzun, Ezgi, Direniş ekseni: İran'ın dış politikasında dinin rolü, Müftüler-Baç, Meltem, 2018.
  Kocapınar Yıldırım, Gülnur, Siyasi seçkinlerin partiler tarafından seçilmesi ve siyasi kariyer modelleri: Türkiye'deki siyasi partilerin karşılaştırmalı bir analizi, , 2018.
  Abudula, Abulaiti, Çin dış yardımları ve alıcının BM genel kurulu oy verme biçimleri, Yıldırım, Kerem, 2018.

Leaflet

.