Sabancı Üniversitesi

Diller


POLS doktora öğrencilerinden Cerem I. Cenker'in konferans katılımı

LISTEN
Published on 27.04.2014 01:21

Siyaset Bilimi doktora öğrencilerinden Cerem I. Cenker 29 Haziran-4 Temmuz, 2010 tarihleri arasında International Network for Social Network Analysis (INSNA) tarafından İtalya’da düzenlenen konferansa katılacaktır.

Konuşma özeti:

Sosyal Ağların Medeni Eğilimler Üzerine Etkisi: Ülkeler Arası Analiz

Siyaset biliminde sosyal sermaye üzerine yapılan çalışmaların artması ile birlikte sosyal ağlar daha dikkatli incelenmeye başlanmıştır. Sosyal ağlar hem medeni (civic) hem siyasi eğilim ve katılım değişkenleri ile ilişkilendirilmiştir. Yapılan çalışmaların birçoğunda kişilerin temel tartışma ağlarını ortaya koymak üzere isim üretici (name generator) sorular kullanılmıştır. Bu sorular ağ yapısından çok temel tartışma ağlarında mevcut içeriğin ortaya konması açısından önemlidir. Ancak medeni ve siyasi eğilim değişkenlerini ağ içeriği kadar ağ yapısının da etkilemesi beklenmektedir. Bu araştırma, Uluslararası Toplumsal Anket Programı’nın (ISSP) 2001 tarihinde sosyal ağlar üzerine yaptığı ülkeler arası araştırmayı kullanarak sosyal ağ yapısı ve kişiler arası güven arasındaki ilişkiyi araştırmaktadır. ISSP verisi kişilerin kuvvetli ve zayıf bağlarının ülkeler arası bağlamda incelenmesine olanak sağlamaktadır. Böylece sosyal ağ yapısının kişiler arası güven üzerine etkisi siyasi yapısal faktörler kontrol edilerek araştırılacaktır.