Sabancı Üniversitesi

Diller


Ersin Kalaycıoğlu

LISTEN
E-Posta
kalayciesabanciunivedu
Telefon
(216) 483 9345
Kişisel Web
Ünvanı
Emeritus Öğretim Üyesi
Eğitim

Lisans: İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi 1969 - 1973 Yüksek Lisans: The University of Iowa Department of Political Science 1975 Doktora: The University of Iowa Department of Political Science 1977

Araştırma Alanları
Dr. Kalaycıoğlu gerek tek başına, gerek meslekdaşlarıyla birlikte çeşitli araştırmalarda çalıştı . "Political Conditions of Rural Economic Development Project," konulu bir araştırmayı Prof. Dr. İlter Turan';la birlikte ve the University of Iowa';nın desteği ile 1978-1980 yılları arasında Türkiye';nin altı bölgesinden seçilmiş 12 köyünde yürüttü. Türkiye Büyük Millet Meclisi';nin kurumsallaşması konusundaki araştırmasını 1984 ve 1988 yıllarında tasarladı ve 17. ve 18. Dönem Meclis';lerinde, Boğaziçi Üniversitesi';nin mali desteğiyle yürüttü. 1986 yılında Prof. Dr. Yılmaz Esmer ve Hamit Fişek';le birlikte TÜSİAD';ın mali destek sağladığı ";Türkiye';de Hanehalkının Sosyo-Ekonomik Öncelikleri"; araştırmasını hazırladı, yürüttü ve raporunu yazdı. 1990 yılında Prof. Dr. Üstün Ergüder ve Yılmaz Esmer';le birlikte Türkiye';de Değerler araştırmasını yürüttü. Aynı araştırmanın 1996 - 1997 yıllarındaki uygulamasına Yılmaz Esmer'le birlikte katıldı.

2002 yılında Ali Çarkoğlu ve Üstün Ergüder ile birlikte ";Siyasal Katılma ve Seçmen Davranışı"; araştırmasında yer aldı. 2003 yılında Binnaz Toprak ile birlikte ";İş Yaşamı, Üst Yönetim ve Siyasette Kadın"; araştırmasını yürüttü. 2006 yılı Nisan ve Mayıs aylarında Türkiye';de Sosyo-politik Tercihler, Tutumlar ve Eğilimler konulu bir saha araştırmasını Sabancı Universitesi öğretim üyelerinden Ali Çarkoğlu ile birlikte yürüttü. 2007 yılı Mayıs - Haziran, Temmuz ve Eylül aylarında seçmen davranışı araştırmasını Ali Çarkoğlu ile birlikte yürüttü.

Ali Çarkoğlu ile birlikte International Social Survey Program (ISSP)’ın Türkiye araştırmalarını yürütmekte olup, 2008 – 2010 yılında Dindarlık saha araştırması, 2010’da da Toplumsal Eşitsizlik ve Çevre konulu saha araştırmalarını tamamladı. Her üç saha araştırmasının sonuçlarını da Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi’nin katkılarıyla Ali Çarkoğlu ile birlikte yayınladı. 2011 yılında Ali Çarkoğlu’nun yürüttüğü genel seçim araştırmasına katıldı ve yine ISSP’nin 2011 yılı saha taraması olan Sağlık, 2012 Aile ve 2013 Milliyetçilik konulu saha araştırmalarını da Ali Çarkoğlu ile birlikte yürüttü. Dr. Kalaycıoğlu halen ISSP’nin 2014 - 2019 alan taramalarını içeren “Vatandaşlık” “Hükümetin Rolü” "İşe Yönelim" ve "Dindarlık" çalışmalarını da Ali Çarkoğlu ile birlikte yönetmiştir.
Üyelikler
Bilim Akademisi, Siyasi İlimler Türk Derneği (SITD), Türk Sosyal Bilimler Derneği, Istanbul Politikalar Merkezi (IPM), International Studies Association (ISA), International Political Science Association (IPSA)
Yayınlar
 • Makaleler
  Kalaycıoğlu, Ersin (2023) "A hundred years of flux: Turkish political regimes from 1921 to 2023", Turkish Studies, Vol.24, No.3-4, 412-434 (SSCI)
  Kalaycıoğlu, Ersin (2020) "Halk yönetimi: popülizm ve demokrasi", İktisat ve Toplum, Vol.115, 4-21 (NA)
  Kalaycıoğlu, Ersin (2019) "Popülizm(ler) ve temsili - liberal demokrasi'nin bunalımları [Populism(s) and the crises of liberal democracy]", Efil Ekonomi Araştırmaları Dergisi, Vol.2, No.8, 8-28 (NA)
  Kalaycıoğlu, Ersin (2018) "Two elections and a political regime in crisis: Turkish politics at the crossroads", Southeast European and Black Sea Studies, Vol.18, No.1, 21-51 (SSCI)
  Kalaycıoğlu, Ersin (2016) "The conundrum of coalition politics in Turkey", Turkish Studies, Vol.17, No.1, 31-38 (SSCI)
  Kalaycıoğlu, Ersin (2015) "Turkish popular presidential elections: deepening legitimacy issues and looming regime change", South European Society and Politics, Vol.20, No.2, 157-179 (SSCI)
  Kalaycıoğlu, Ersin (2014) "Local elections and the Turkish voter: looking for the determinants of party choice", South European Society and Politics, Vol.19, No.4, 583-600 (SSCI)
  Kalaycıoğlu, Ersin (2013) "Turkish party system: leaders, vote and institutionalization", Southeast European and Black Sea Studies, Vol.13, No.4, 483-502 (SSCI)
  Kalaycıoğlu, Ersin (2013) "Türkiye'nin yeni siyasal rejim arayışı", Yeni Türkiye: Başkanlık Sistemi Özel Sayısı, Vol.51, 214-222 (NA)
  Kalaycıoğlu, Ersin (2012) "Kulturkampf in Turkey: the constitutional referendum of 12 September 2010", South European Society and Politics (Sp. Iss. SI), Vol.17, No.1, 1-22 (SSCI)
  Kalaycıoğlu, Ersin (2011) "The Turkish - EU odyssey and political regime change in Turkey", South European Society and Politics (Sp. Iss. SI), Vol.16, No.2, 265-278 (SSCI)
  Kalaycıoğlu, Ersin (2010) "Justice and development party at the Helm: resurgence of Islam or restitution of the right-of-center predominant party?", Turkish Studies, Vol.11, No.1, 29-44 (SSCI)
  Kalaycıoğlu, Ersin (2009) "Public choice and foreign affairs: democracy and international relations in Turkey", New Perspectives on Turkey (Sp. Iss. SI), No.40, 57-81 (SSCI)
  Kalaycıoğlu, Ersin (2008) "Attitudinal orientation to party organizations in Turkey in the 2000s", Turkish Studies, Vol.9, No.2, 297-316 (SSCI)
  Kalaycıoğlu, Ersin (2007) "Religiosity and protest behaviour: the case of Turkey in comparative perspective", Journal of Southern Europe and the Balkans,, Vol.9, No.3, 275-291 (NA)
  Kalaycıoğlu, Ersin (2002) "The Motherland party: the challenge of institutionalization in a charismatic leader party", Turkish Studies, Vol.3, No.1, 40-61 (NA)
 • Kitaplar
  Elections and public opinion in Turkey: through the prism of the 2018 elections, Çarkoğlu, Ali and Kalaycıoğlu, Ersin (eds.), London and New York: Routledge (Taylor & Francis Group), December 2021
  Kalaycıoğlu, Ersin and Çarkoğlu, Ali, Fragile but resilient? Turkish electoral dynamics 2002 – 2015, Ann Arbor, Michigan: University of Michigan Press, April 2021
  Kalaycıoğlu, Ersin, Halk yönetimi: demokrasi ve popülizm çatışmasında dünya, Ankara: Efil Yayınları, February 2021
  Türk siyasal hayatı: Türkiye'de politik değişim ve modernleşme, Kalaycıoğlu, Ersin and Sarıbay, Ali Yaşar (eds.), Ankara: Sentez Yayınları 2014
  Karşılaştırmalı siyasal sistemler, Kalaycıoğlu, Ersin and Kağnıcıoğlu, Deniz (eds.), Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları, September 2012
  Karşılaştırmalı siyasal sistemler, Kalaycıoğlu, Ersin and Kağnıcıoğlu, Deniz (eds.), Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları, September 2011
  Çarkoğlu, Ali and Kalaycıoğlu, Ersin, The rising tide of conservatism in Turkey, New York: Palgrave-Macmillan, May 2009
  Çarkoğlu, Ali and Kalaycıoğlu, Ersin, Turkish democracy today: elections, protest and stability in an islamic society, London: I.B. Tauris, February 2007
  Kalaycıoğlu, Ersin, Turkish dynamics: bridge across troubled lands, New York, USA: Palgrave Macmillan 2005
  Kalaycıoğlu, Ersin, İyi yönetişim ve yerel yönetimler, İstanbul: WALD Akademisi, March 2003
 • Kitap Bölümleri
  Kalaycıoğlu, Ersin, "Yasamanın yüzyıllık kurumsallaşma öyküsü: Türkiye Büyük Millet Meclisi", Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüzüncü Yıl Armağanı: Hukuk, Siyaset Bilimi ve Tarih, Araştırmaları Derneği, Anayasa Hukuku and Oder, Bertil Emrah (eds.), İstanbul: Tekin Yayınevi, October 2022, 313-357
  Kalaycıoğlu, Ersin, "Comparative politics: introduction", Comparative Political Systems, Usul, Ali Resül (ed.), Eskişehir: Anadolu University Publications, September 2022, 3-35
  Kalaycıoğlu, Ersin, "Majoritarian consolidated parliamentary democracy: United Kingdom (Britain)", Comparative Political Systems, Usul, Ali Resül (ed.), Eskişehir: Anadolu University Publications, September 2022, 37-66
  Kalaycıoğlu, Ersin, "Kemalizm ve post-Kemalizm ayrışmasında Türkiye'de siyaset bilimi", Post-Post-Kemalizm: Türkiye Çalışmalarında Yeni Arayışlar, Aytürk, İlker and Esen, Berk (eds.), İstanbul: İletişim Yayınları, March 2022, 51-96
  Kalaycıoğlu, Ersin and Kocapınar Yıldırım, Gülnur, "Turkey's constitutional referendum: the 16 April 2017 referendum in historical perspective", The Palgrave Handbook of European Referendums, Smith, Julie (ed.), Switzerland: Palgrave Macmillan Cham, March 2021, 405-426
  Kalaycıoğlu, Ersin, "Küresel koronavirüs salgınından sonra Türkiye'de siyaset", Salgın Ekonomisi, Çolak, Ömer Faruk (ed.), İstanbul: Efil Yayınevi, August 2020, 163-186
  Kalaycıoğlu, Ersin, "The evolution of conventional political participation in Turkey", The Oxford Handbook of Turkish Politics, Tezcür, Güneş Murat (ed.), Oxford, England: Oxford University Press, July 2020, 363-384
  Kalaycıoğlu, Ersin, "Elections, parties and the party system", The Routledge Handbook of Turkish Politics, Özerdem, Alpaslan and Whiting, Matthew (eds.), London and New York: Routledge, April 2019, 83-102
  Kalaycıoğlu, Ersin, "Turkish democratization falters again", Regierungssysteme im Lichte von "Checks and Balances", Scherzberg, Arno and Can, Osman and Doğan, İlyas (eds.), Berlin: Lit, March 2017, 9-46
  Kalaycıoğlu, Ersin, "Türkiye'de siyasal katılma ve siyasal kültür", Türkiye'de Siyasal Yaşam: Dün, Bugün, Yarın, Kabasakal, Mehmet (ed.), İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, October 2016, 183-215
  Kalaycıoğlu, Ersin, "Alaturka başkanlık rejimi ve Türkiye'nin otoriterlikle imtihanı", Kritik Kavşak: Parlamenter Sistem – Başkanlık Sistemi, Akaş, Cem (ed.), Istanbul: Koç Üniversitesi Yayınları, June 2015, 153-163
  Kalaycıoğlu, Ersin, "Neo-Hamidiyenlik çapulculuğa karşı: Gezi Parkı'nın gösterdikleri", Suriçi'nde Bir Yaşam: Toktamış Ateş’e Armağan, Aral, Fahri (ed.), İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, July 2014, 407-416
  Kalaycıoğlu, Ersin, "EU fervor in Turkey: foreign policy as a domestic political apparatus", The Great Catalyst: European Union Project and Lessons from Greece and Turkey, Temel, Bülent (ed.), New York: Lexington Books, February 2014, 155-172
  Kalaycıoğlu, Ersin, "Türkiye'de halkoylamaları: katılma mı, yürütme vesayeti mi?", Demokrasi ve Siyasal Katılım: 23-24 Haziran 2012, Boztekin, Nihal (ed.), İstanbul: Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilcilği, August 2013, 68-74
  Kalaycıoğlu, Ersin, "Çevre ve Türk seçmeni: algılar, sorunlar ve tepkiler", Çevre Yönetişimi, İstanbul: Sabancı Üniversitesi Yayınları, July 2013, 120-153
  Kalaycıoğlu, Ersin, "The Turkish-EU odyssey and political regime change in Turkey", Turkey and the EU: Accession and Reform, Avcı, Gamze and Çarkoğlu, Ali (eds.), London: Routledge 2013, 57-70
  Kalaycıoğlu, Ersin, "Turkey", The Oxford Companion to Comparative Politics, Krieger, Joel (ed.), New York, NY, USA: The Oxford University Press 2013, 448-452
  Kalaycıoğlu, Ersin, "Political culture", The Routledge Handbook of Modern Turkey, Heper, Metin and Sayarı, Sabri (eds.), New York: Routledge, July 2012, 171-181
  Kalaycıoğlu, Ersin, "Karşılaştırmalı siyaset: giriş", Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler, Kalaycıoğlu, Ersin and Kağnıcıoğlu, Deniz (eds.), Eskişehir, Türkiye: Anadolu Üniversitesi Yayınları 2012, 2-37
  Kalaycıoğlu, Ersin, "Çoğunlukçu kurumsallaşmış parlamenter rejim: Birleşik Krallık (Britanya)", Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler, Kalaycıoğlu, Ersin and Kağnıcıoğlu, Deniz (eds.), Eskişehir, Türkiye: Anadolu Üniversitesi Yayınları 2012, 38-64
  Kalaycıoğlu, Ersin, "Meandering Turkey and the European Union relations: fatigue or doom", Turkey and the European Union: Different Dimensions, Müller, Peter-Christian and Haluk, Kabaalioğlu (eds.), Baden, Germany: Nomos 2012, 67-85
  Kalaycıoğlu, Ersin, "Çağdaş dünyada siyasal sistemler", Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler, Kalaycıoğlu, Ersin and Kağnıcıoğlu, Deniz (eds.), Eskişehir, Türkiye: Anadolu Üniversitesi Yayınları, September 2011, 32-55
  Kalaycıoğlu, Ersin, "Çoğunlukçu kurumsallaşmış parlamenter rejim: Birleşik Krallık (Britanya)", Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler, Kalaycıoğlu, Ersin and Kağnıcıoğlu, Deniz (eds.), Eskişehir, Türkiye: Anadolu Üniversitesi Yayınları, September 2011, 56-83
  Kalaycıoğlu, Ersin, "Karşılaştırmalı siyaset", Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler, Kalaycıoğlu, Ersin and Kağnıcıoğlu, Deniz (eds.), Eskişehir, Türkiye: Anadolu Üniversitesi Yayınları, September 2011, 2-31
  Kalaycıoğlu, Ersin, "Democracy, Islam, and secularism in Turkey", The Struggle Over Democracy in the Middle East: Regional Politics and External Policies, Brown, Nathan J. and Shahin, Emad El-Din (eds.), London: Routledge, October 2010, 153-186
  Kalaycıoğlu, Ersin, "The Turkish grand national assembly: new challenges and old problems", Turkey's Engagement with Modernity: Conflict and Change in the Twentieth Century, Kerslake, Celia and Öktem, Kerem and Robins, Philip (eds.), Hampshire: Palgrave Macmillan, March 2010, 119 -141
  Kalaycıoğlu, Ersin, "From parliamentary uni-partyism to fragmented multi-partyism: the odyssey of political regimes in the Turkish Republic", Turkey in the Twentieth Century (La Turquie Au Vingtieme Siecle), Zürcher, Erik Jan (ed.), Berlin: Klaus Schwarz in Kommission, November 2008, 89-116
  Kalaycıoğlu, Ersin, "Türkiye'de demokrasi’nin pekişmesi: bir siyasal kültür sorunu (Democratic consolidation in Turkey: a problem of political culture)", Prof. Dr. Ergun Özbudun'a Armağan (Essays in Honor of Ergun Özbudun), Yazıcı, Serap and Gözler, Kemal and Keyman, Fuat and Göztepe, Ece (eds.), Ankara: Yetkin Yayınları, June 2008, 247-277
  Kalaycıoğlu, Ersin, "State and civil society in Turkey: democracy, development and protest", Civil Society in the Muslim World: Contemporary Perspectives, Sajoo, Amyn B. (ed.), New York: I.B.Tauris, November 2002, 247-272
  Kalaycıoğlu, Ersin, "Elections and governance", Politics, Parties, and Elections in Turkey, Sayarı, Sabri and Esmer, Yılmaz R. (eds.), Boulder, CO: Lynne Rienner, March 2002, 55-71
  Kalaycıoğlu, Ersin, "Turkey's choice: the road away from the Europian Union", Turkey: The Road Ahead, Stockholm: Swedish Institute of International Affairs, February 2002
  Kalaycıoğlu, Ersin, "Civil society in Turkey: continuity or change?", Turkish Transformation: New Century-New Challenges, Beeley, Brian (ed.), Huntingdon: Eothen, January 2002, 59-78
 • Konferans Bildirileri
  Kalaycıoğlu, Ersin, "Justice and development party at the Helm: resurgence of islam or restitution of right of center predominant party?", Annual Conference of the Midwest Political Science Association at the Palmer House, Chicago, Illinois, USA: Midwest Political Science Association, April 2008
  Kalaycıoğlu, Ersin, "Party identification, islam and secularism in Turkey", International Studies Association’s Annual Conference, Arizona, USA: International Studies Association, March 2008
  Kalaycıoğlu, Ersin, "İstanbul'da iyi yönetişim: bir model tasarımı", Yerel Kalkınmada Belediyelerin Rolü Sempozyumu, İstanbul: Pendik Belediyesi Yayınları, February 2004, 40-49
  Kalaycıoğlu, Ersin, "Regional economic cooperation in the black sea area", Ukraine and Regional Cooperation in Security : Looking Ahead, Rome: NATO Collage Publications, October 2003, 97-114
 • Working Paper / Technical Report
  Çarkoğlu, Ali and Kalaycıoğlu, Ersin, "Türkiye’de dindarlık: uluslararası bir karşılaştırma (Religiosity in Turkey: an internaional comparison)", November 2009, Sabancı University ID:SU_FASS_2010/0002
  Kalaycıoğlu, Ersin, "Party affiliations of Turkish voters today", December 2007
 • SU Öncesi Yayınları

  Kitapları: Karşılaştırmalı Siyasal Katılma: Siyasal Eylemin Kökenleri Üzerine Bir Inceleme (İstanbul: İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilimler Fakültesi Yayını, 1983): 430 sayfa. Çağdaş Siyasal Bilim: Teori, Olgu ve Süreçler (Istanbul: Beta Yayınları, 1984): 446 sayfa. Türk Siyasal Hayatının Gelişimi (Istanbul: Beta Yayınları, 1986): 544 sayfa. (Ali Yaşar Sarıbay ile birlikte derleme). Türkiye'de Siyaset: Süreklilik ve Değişim (Istanbul: Der Yayınları, 1995): 560 sayfa. (Ali Yaşar Sarıbay ile birlikte derleme). Turkey: Political, Social and Economic Challenges for the 1990s (Leiden, Netherlands: E. J. Brill, 1995). (Çiğdem Balım, Cevat Karataş, Gareth Winrow, Feroz Yasamee ile birlikte derleme). Türkiye’de Politik Değişim ve Modernleşme (İstanbul, Alfa Yayınları: 2000): 466 sayfa. (Ali Yaşar Sarıbay ile birlikte derleme). İş Yaşamı, Üst Yönetim ve Siyasette Kadın (Istanbul, TESEV: 2004): 115 sayfa. (Binnaz Toprak’la birlikte). Turkish Dynamics: A Bridge Across Troubled Lands (New York, Palgrave, Macmillan, 2005). Türkiye’de Politik Değişim ve Modernleşme (İstanbul, Alfa / Aktüel Yayınları: 2007) 564 sayfa. (Ali Yaşar Sarıbay ile birlikte derleme). Telif eser  olarak yazılan Turkish Democracy Today: Elections, Participation and Stability in an Islamic Society, (London: I. B. Tauris, 2007) (Ali Carkoğlu ile birlikte yazılmıştır) veThe Rising Tide of Turkish Conservatism, (New York, N.Y: Palgrave Macmillan, 2009) (Ali Çarkoğlu ile birlikte yazılmıştır). Derlediği Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler (Eskişehir: Anadolu Üniversitesi, Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, 2011) (Deniz Kağnıcıoğlu ile birlikte derlemiştir) ve Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler  (Kısaltılmış Yeni Baskı) (Eskişehir: Anadolu Üniversitesi, Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, 2012) (Deniz Kağnıcıoğlu ile birlikte derlenmiştir). Derlediği Türk Siyasal Hayatı: Türkiye’de Politik Değişim ve Modernleşme, (5. Baskı) (Bursa: Sentez Yayınları, 2014) (Ali Yaşar Sarıbay ile birlikte derlemiştir). Halk Yönetimi: Demokrasi ve Popülizm Çatışmasında Dünya, (Ankara, Efil Yayınları, 2021). Fragile but Resilient? Turkish Electoral Dynamics 2002 – 2015, (Michigan: University of Michigan Press, 2021). (ISBN-10 : 0472132431; ISBN-13 : 978-0472132430); (Ali Çarkoğlu ile birlikte yazılmıştır).