Sabancı Üniversitesi

Diller


Avrupa Çalışmaları Semineri: Brooke Luetgert (University of Mannheim)

LISTEN

Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi 

Avrupa çalıŞmaları

 SEMiNeri

 

 

Brooke Luetgert

University of Mannheim

 

"When the Commission Comes Running: Explaining Patterns in the Enforcement and Application of EU Law"

 

6 Nisan 2011 Çarşamba

13:00 - 15:00

 FASS 2034

 

Konuşma özeti için tıklayınız