Sabancı Üniversitesi

Diller


Toplumsal ve Siyasal Bilimler Seminer Serisi: Dilek Cindoğlu

LISTEN

Sabancı Üniversitesi


Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Toplumsal ve Siyasal Bilimler Seminer Serisi


HEADSCARVES AND MODERNITY REVISITED:

WORK AND FITRAT  IN THE AGE OF NEO-LIBERALISM


Dilek Cindoğlu

Bilkent Üniversitesi

Siyaset Bilimi Bölümü

 

Pazartesi, 16 Kasım 2009

14:30 - 16:00

FASS 2034