Sabancı Üniversitesi

Diller


Avrupa Çalışmaları Semineri: Lenka Rovna

LISTEN
Sabancı Üniversitesi
Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi

AVRUPA ÇALIŞMALARI SEMİNERİ


The Constitutionalization of the EU from
the Point of View of New Member States

Lenka Rovna

(Charles University)

 

Perşembe, 3 Aralık 2009

10:00 - 12:00

FASS 2034