Sabancı Üniversitesi

Diller


POLS Seminar Series: Arzu Kıbrıs (Sabancı University)

LISTEN

 

 

Sabancı University

Faculty of Arts & Social Sciences  

POLS Seminar  Series

 

Funerals and Elections

 

by  

 

Arzu Kıbrıs

Sabancı UniversityWednesday, October 21,

 15:00-16:30  

FASS  2034