Sabancı Üniversitesi

Diller


Siyaset Bilimi Seminer Serisi: Arzu Kıbrıs (Sabancı University)

LISTEN
Sabancı University

Faculty of Arts & Social Sciences 
POLS Seminar SeriesFunerals and Electionsby 


Arzu Kıbrıs

Sabancı UniversityWednesday, October 21,

15:00-16:30 
FASS  2034