Sabancı Üniversitesi

Diller


Ders

LISTEN
VA 446 Elektroakustik Müzik Tarihi ve Estetiği Select Term:
1940'larda ortaya çıkan ilk kompozisyon örnekleri ile birlikte elektroakustik müzik 20. ve 21. Yüzyıl müzik tarihinin yapıtaşlarından birini oluşturmuştur. Ders, elektroakustik müziğin estetik, ideolojik ve teknik evrimim tarihsel bağlamda inceler. Ses işleme tekniklerinin aktif olarak incelenebilmesi ve elektroakustik müziğin temel şartlarından olan analitik ve eleştirel dinleme yetisinin geliştirilebilmesi hedeflenir.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 6.000
Prerequisite : -
Corequisite : -