Sabancı Üniversitesi

Diller


Ders

LISTEN
SPS 452 Siyaset ve Toplumda Ordu Select Term:
Bu ders asker, toplum ve siyaset arasındaki etkileşimi, Latin Amerika,Afrika, Orta Doğu, ve Asya'dan örneklerle incelemektedir. Batı modelini örnek alarak askeri kurumun organizasyonu ve profesyonelliğini tanıtmaktadır. Askerlerin politik ve sosyal rollerinin değişik siyasi, ekonomik ve toplumsal gelişim düzeylerinde nasıl farklılıklar gösterdiğini irdelemektedir. Askerler toplumdaki çatışmaları taraf olarak çözmeye mi çalışıyorlar, yoksa amaçları sadece kendi kurumsal çıkarlarını mı korumak sorusuna cevap aramaktadır. Ders ayrıca askeri darbelerin siyaset, toplum ve demokrasilerde doğurdukları sonuçlara da bakmaktadır. Bu bağlamda demokrasilerde sivillerin askerleri nasıl kontrol etmeleri gerektiğine de değinmektedir?
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 6.000
Prerequisite : -
Corequisite : -