Diller


Araştırma Teknikleri

LISTEN
SPS 311 Araştırma Teknikleri
Toplumsal araştırmacıların kullandıkları istatistiksel yöntem ve tekniklerin ele alındığı bu derste verilerin özetlenmesi ve hipotez sınaması konuları işlenmektedir. Diğer konular veri toplama, örneklem, ölçüm, dağılımlar, çapraz-tablolama, ölçekleme, olasılık, korelasyon/regrasyon ve parametrik-olmayan sınamadır.
SU Credits : 3
ECTS Credit : 7
Prerequisite : Undergraduate level SPS 101 Minimum Grade of D AND Undergraduate level SPS 102 Minimum Grade of D
Corequisite : SPS 311D