Sabancı Üniversitesi

Diller


Ders

LISTEN
PSY 360 Anormal Davranışlar Select Term:
Psikopatolojiyi ve anormal davranışların düzeltilmesi ile önlenmesini anlamayı sağlayacak kuramlar ve yaklaşımlar. Günümüz toplumunda klinik psikolojinin rolü ile birlikte bu konuda öne çıkan yeni kuramlar, araştırmalar ve meseleler üzerinde durulacaktır.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 6.000
Prerequisite : -
Corequisite : -