Sabancı Üniversitesi

Diller


Ders

LISTEN
POLS 365 Hukuk ve Siyaset Select Term:
Bu ders, siyasetin yargıyı nasıl etkilediği ve yargının siyaseti nasıl şekillendirdiği üzerinedir. Dersin temel amacı yargı politikası literatürünü öğrencilere tanıtarak, yargının bağımsızlığını ve gücünü etkileyen siyasi faktörleri araştırmak, ve yargının hangi durumlarda etkili bir şekilde devlet erklerini kontrol edebildiğini irdelemektir. Bu doğrultuda, derste siyasetin yüksek mahkeme kararlarını nasıl etkilediğine bakılmakta ve gelişmekte olan demokrasilerde (Türkiye dahil) yargı denetiminin işleyişi incelenmektedir. Ayrıca uluslararası/uluslarüstü mahkemeler ele alınarak, devletlerin mahkeme kararlarını uygulama konusundaki tutumları incelenmektedir.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 6.000
Prerequisite : -
Corequisite : -