Diller


Siyasal Felsefe

LISTEN
POLS 301 Siyasal Felsefe
Bu derste siyaset ve felsefe arasındaki açılımlar gerek geleneksel yöntemlere başvurularak gerekse de yeni eğilimler eşliğinde irdelenecek. Geleneksel yöntem daha ziyade siyasal düşünce tarihine ve bu düşünceler arasındaki sürekliliğe ağırlık verir. Yeni açılımlar ise fenomenoloji ve yapısalcı sonrası analizlerden türemiştir. Bu derste, örneğin, siyasal yükümlülük gibi temalar çerçevesinde Plato, Locke, Hobbes, Mill, Rousseau ve Rawls'u içeren temel okumalar yapılacak. Daha sonra çalışılan tema ve kavramların evrenselliği ya da bazı kültürlere özgü olması yani göreliliği üzerine tartışmalar yapılacak.
SU Credits : 3
ECTS Credit : 6
Prerequisite : Undergraduate level SPS 101 Minimum Grade of D AND Undergraduate level SPS 102 Minimum Grade of D
Corequisite : -