Diller


Edebiyatta Büyük Eserler - Kısa Öykü

LISTEN
HUM 241 Edebiyatta Büyük Eserler - Kısa Öykü
Bu ders kısa öykünün bazı büyük eserlerini ele alır. Ders içinde birkaç kısa öykü derinlemesine incelenirken bu edebiyat eserlerinin yapmakta olduğu sosyal ve kültürel yorumlar da tartışılır. Derste ele alınan kısa öykülerdeki anlatımlar, nuanslar ve incelikler dikkatle incelenir. Bu dersin mevcut "23 krediyi tamamlamış olmak" ön koşuluna ek olarak, 2015-2016 Akademik Yılı Güz Dönemi'nden itibaren "SPS 101 ve SPS 102 derslerini en az D notu ile tamamlamış olmak" şartı da eklenecektir. SPS 101 ve SPS 102 derslerini geçemeyen öğrenciler, bu dersi alamazlar.
SU Credits : 3
ECTS Credit : 5
Prerequisite : -
Corequisite : -