Diller


Ders

LISTEN
HUM 201 Edebiyatta Büyük Eserler - Mitler ve Arketipler Select Term:
Bu dersin amacı, Batı kültürü içinde kalıcı bir yeri olan mitler ve arketiplerin oluşturduğu kültürel dağarcığı, değişik dönemlerde ve edebi türlerdeki görünümleriyle tanıtmaktır. Bu ders öğrencilere antik epik, trajedi, komedi, modern tiyatro, roman, ve öykü gibi çeşitli türlerden yapıtların tarihsel bağlamları içinde analizi için gerekli donanımı sağlar. Bu dersin mevcut "23 krediyi tamamlamış olmak" ön koşuluna ek olarak, 2015-2016 Akademik Yılı Güz Dönemi'nden itibaren "SPS 101 ve SPS 102 derslerini en az D notu ile tamamlamış olmak" şartı da eklenecektir. SPS 101 ve SPS 102 derslerini geçemeyen öğrenciler, bu dersi alamazlar.
SU Credits : 3
ECTS Credit : 5
Prerequisite :
Corequisite : -