Diller


Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

LISTEN
HIST 192 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Bu ders, Jön Türklerin 1908'de yüzyüze geldikleri "ya devrim ,ya imparatorluk" ikileminden, 1910'ların entelektüel kaynaşması; Balkan Savaşları ile Çanakkale'nin Türk milliyetçiliği üzerindeki etkisi; Anadolucu bir halkçılığın başlangıçları; 1918-19 yıllarının bitkinlik ve bezginliğine karşın, son bir mücadele çağrısının yükselmesi; yeni bir önderliğin ve direniş platformunun oluşturulması; istiklal mücadelesinin dayandırıldığı büyük ittifakta yerel ve ulusal unsurların payı gibi konu ve temalara açılıyor. 1923 sonrasına ilişkin önemli meseleler ise şöyle inceleniyor : ekonominin yeniden inşası; 1920'li ve 30'lu yılların inkılâpları; eğitim, tarih, arkeoloji, folklor ve yeni bir ulusal kimliğin inşası; Büyük Dünya Buhranı ve daha devletçi bir ekonomi politikasının benimsenmesi; savaş yıllarının zorlukları; 1946-50, yani çoğulcu parlamenter düzene geçiş yılları. Sonuç bölümünde, bazı büyük analitik soru ve sorunlar yer alıyor: karşılaştırmalı perspektif içinde Kemalist Devrim; sömürgeleşmemişlik koşullarına özgü bir "muasır medeniyet seviyesine yetişme" gündeminin oluşması; diğer (daha geç) ulusal kalkınmacılık örnekleriyle karşılaştırıldığında, Kemalizmin pragmatizmi ve ampirisizmi; 21. yüzyılın eşiğinde, Türkiye'de demokrasinin ufuk ve olanakları.
SU Credits : 2
ECTS Credit : 3
Prerequisite : Undergraduate level HIST 191 Minimum Grade of W AND Undergraduate level TLL 102 Minimum Grade of D
Corequisite : -