Sabancı Üniversitesi

Diller


Ders

LISTEN
GEN 444 Türkiye'de Toplumsal Cinsiyet ve Cinsellik Select Term:
Bu derste, akademik, edebi ve siyasi metinler ile sinema ve belgesel filmler kullanılarak Türkiye'de toplumsal cinsiyet ve cinsellik konuları ele alınacaktır. Üzerinde durulacak bazı başlıklar şöyledir: 19.yüzyıldan günümüze feminist hareketin gelişimi, erkeklik deneyimleri ve anlatıları, kadına yönelik şiddet, bekaret tartışmaları, toplumsal cinsiyet ve milliyetçilik ilişkisi, dini ve siyasi söylemlerde bedenin kurgulanışı, laiklik ve siyasi İslam bağlamında toplumsal cinsiyet tartışmaları, bu alandaki azınlık deneyim ve ürünleri, ve cinsellik politikaları.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 6.000
Prerequisite : -
Corequisite : -