Sabancı Üniversitesi

Diller


Ders

LISTEN
ECON 422 Merkezi Plandan Serbest Pazarlara: Doğu Avrupa'nın Ekonomik Dönüşümü Select Term:
Doğu Avrupa ve Sovyetler Birliği ekonomilerinde 1989'da "demir perdenin" yıkılmasından sonraki gelişmeler. Merkezi ve hiyerarşik bir ekonomik yapıdan pazar ekonomisine geçiş sürecinde, çok sayıda büyük ölçekli kamu iktisadi kuruluşunun özelleştirilmesini de içeren kapsamlı reformlar yapılmakta, yeni yasal düzenlemeler ve finans kurumları geliştirilmektedir. Doğu Avrupa ülkelerinin içinde bulundukları bu "yeni kurumları ve yasaları ile bir pazar ekonomisi yaratma" süreci incelenmektedir.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 6.000
Prerequisite : -
Corequisite : -