Sabancı Üniversitesi

Diller


Ders

LISTEN
CULT 391 Türkiye'de Kültür: Eleştirel Yaklaşımlar Select Term:
"Türk Kültürü" nedir? Kimi ve neyi kapsar veya dışlar? Bu tanımlamayı kim(ler) yapmıştır/yapmaktadır? Kültür(ler) ve ulusal kimlik arasındaki ilişki nedir? Bu ders, sosyoloji antropoloji, tarih, siyaset ve edebiyat metinlerine dayanarak, Osmanlı'nın son dönemlerinden bugüne Türkiye'deki kültür tartışmalarını ele alır ve "Türk Kültürü"ne atfedilen anlamların zaman içerisinde nasıl değiştiğini (veya değişmediğini) inceler.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 6.000
Prerequisite : -
Corequisite : -