Sabancı Üniversitesi

Diller


Ders

LISTEN
VA 597 Dönem Projesi Select Term:
Bu kredisiz ders, Tezsiz Yüksek Lisans öğrencilerinin, bir öğretim üyesinin danışmanlığında, çalışmalarının son döneminde / yılında gerçekleştirmeleri beklenen sergi / tasarım projesi hazırlama süreçlerini içerir.
SU Credits : 0.000
ECTS Credit : 20.000
Prerequisite : -
Corequisite : -