Diller


Dönem Projesi

LISTEN
VA 597 Dönem Projesi
Bu kredisiz ders, Tezsiz Yüksek Lisans öğrencilerinin, bir öğretim üyesinin danışmanlığında, çalışmalarının son döneminde / yılında gerçekleştirmeleri beklenen sergi / tasarım projesi hazırlama süreçlerini içerir.
SU Credits : 0
ECTS Credit : 20
Prerequisite : -
Corequisite : -