Diller


Yüksek Lisans Tezi

LISTEN
PUBL 599 Yüksek Lisans Tezi
Bu kredisiz ders, Yüksek Lisans öğrenclerinin, bir öğretim üyesi danışmanlığında, tez araştırma ve yazma sürecini denetlemek ve rehberlik etmek üzere hazırlanmıştır.
SU Credits : 0
ECTS Credit : 30
Prerequisite : -
Corequisite : -