Diller


Nicel Araştırma Yöntemleri

LISTEN
PUBL 503 Nicel Araştırma Yöntemleri
Basit doğrusal regresyon, en küçük kareler, genelleştirilmiş en küçük kareler (GEK); uyumun iyiliği; tahmin, çıkarım, güven aralıkları ve hipotez testi; iktisat teorisi ve deneysel modelleme, ekonometri paket programlarına giriş, fayda maliyet analizi
SU Credits : 3
ECTS Credit : 10
Prerequisite : -
Corequisite : PUBL 503R

Leaflet

.