Sabancı Üniversitesi

Diller


Ders

LISTEN
PSY 540 Yakın İlişkiler Select Term:
Bu derste yakın ilişkiler bilimindeki temel konular kapsanmaktadır. Sosyal psikoloji perspektifinden yakın ilişkilerdeki duygusal, bilişsel ve motivasyonel süreçler, başta bağlanma, karşılıklı bağımlılık, yükleme ve evrimsel yaklaşımlar olmak üzere yakın ilişkilerdeki temel kuramlar temelinde incelenmektedir. Aile içi ilişiklilerinden, arkadaşlığa, romantik ilişkilere kadar farklı yakın ilişki türlerindeki dinamikler ayrıntılarıyla irdelenmektedir. İlişkilerin başlatılması, sürdürülmesi ve sonlandırılmasına ilişkin süreçler kuramlar ve ilgili güncel görgül çalışmalar kapsamında ele alınmaktadır.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 10.000
Prerequisite : -
Corequisite : -