Sabancı Üniversitesi

Diller


Ders

LISTEN
PSY 514 Dil ve İletişimde Seçme Konular Select Term:
Bu ders dil ve iletişim alanlarında belirli konuları kapsamaktadır. İşlenen konular yıllara göre farklılık gösterebilir. Genel olarak ele alınan konular bilişsel psikoloji, gelişim psikolojisi, sinirbilim, konuşma patolojisi ve eğitim psikolojisi alanlarını içermektedir. Dersin temel amacı ilgili konularda güncel yazını izlemektir. Dersin sonunda öğrencilerin bilimsel makaleleri kritik değerlendirme temel becerilerini kazanmış olmaları beklenmektedir.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 10.000
Prerequisite : -
Corequisite : -