Sabancı Üniversitesi

Diller


Ders

LISTEN
PSY 502 Psikoloji Bilimleri İçin Yöntem ve Veri Analizi I Select Term:
Bu derste öğrenciler SPSS kullanarak genel doğrusal modellemeye dayalı temel istatistikleri uygulamalı olarak öğrenirler. Tek Yönlü Varyans Analizinden (ANOVA) ve regresyon türlerinden başlayarak ilgili SPSS tekniklerini ile farklı tekniklerin benzer sonuçları elde etmek için nasıl kullanıldığı işlenir. Öğrenciler, çok faktörlü varyans analizi, tekrarlı ölçümler, karışık modeli testler, ileri düzey ortak etki ve moderasyon analizlerinin yanı sıra, kovaryetlerin kullanıldığı sabit faktörlü analizleri, geleneksel bootstrap yaklaşımını, aracı değişkenli analizleri ve normal dağılım sayıltısını karşılamayan veriler için analizleri ve Bayes yaklaşımının temel ilklerini öğrenir ve uygularlar. Aynı zamanda, bu süreçte öğrenciler deneysel tasarım, ölçüm, güç analizi ve araştırma etiğinin detaylarını tartışarak öğrenirler.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 10.000
Prerequisite : -
Corequisite : -