Sabancı Üniversitesi

Diller


Ders

LISTEN
PROJ 501 Güdümlü Proje Select Term:
Bu kredisiz seçimlik ders, özellikle yukarı sınıflardaki SSBF lisans (ve aynı zamanda lisansüstü) öğrencilerine, genellikle İnsan ve Toplum Bilimleri alanıyla ilişkili konu ve sorunlar üzerinde ve akademik bir yolgöstericilik çerçevesinde, belirli bir temaya odaklanmış, pratiğe yönelik araştırma ve uygulama (örneğin : kantitatif tarama; müfredat ve ders geliştirme; öğretmen eğitimi; ilk ve orta öğretim; çeşitli biçimleriyle açık öğretim veya elektronik öğretim; kültürel miras yönetimi; sergi, kazı veya gösteri tasarımı) tecrübeleri kazandırmayı amaçlamaktadır. Bu gibi konu veya temaların, öğrencilerin yeni bilgi ve becerilerini hayat içinde sınamalarını sağlayacak, somut fırsat ve olanakların belirmesine bağlı olarak, bir sömestirden (veya yıldan) diğerine değişeceği kabul edilmelidir. Bazı durumlarda, en baştan öngörülmüş bir staj dönemi, ders yükümlülüklerinin tamamlanması açısından zorunlu sayılabilir.
SU Credits : 0.000
ECTS Credit : 2.000
Prerequisite : -
Corequisite : -