Diller


Yönlendirilmiş Çalışma III

LISTEN
POLS 792 Yönlendirilmiş Çalışma III
Öğrenciler karşılaştırmalı siyasal sistemler, Türkiye'nin siyasal yapısı ve siyasal kuram alanlarında ana metinleri birbirleri ve bu derslerin hocaları ile tartışarak okuyacaklardır.
SU Credits : 0
ECTS Credit : 10
Prerequisite : -
Corequisite : -

Leaflet

.