Diller


Yönlendirilmiş Çalışma II

LISTEN
POLS 791 Yönlendirilmiş Çalışma II
Öğrenciler karşılaştırmalı siyasal sistemler, Türkiye'nin siyasal yapısı ve siyasal kuram alanlarında ana metinleri birbirleri ve bu derslerin hocaları ile tartışarak okuyacaklardır.
SU Credits : 0
ECTS Credit : 10
Prerequisite : -
Corequisite : -