Diller


Türk Siyaseti Semineri

LISTEN
POLS 650 Türk Siyaseti Semineri
Bu seminer, türk siyaseti ile ilgili çeşitli konulardan seçilecek bir tanesi hakkında, yoğun okuma, araştırma ve derinlemesine tartışma zemini oluşturmayı amaçlamaktadır. Ayrım noktaları oluşturan önemli konularda verilecek yön gösterici derslerin yanı sıra esas olarak, öğrencilerin inisiyatif alarak ve aktif bir şekilde seminer tartışmalarına katılmaları ve tez çalışmalarına yardımcı olabilecek ödevler hazırlamaları beklenmektedir.
SU Credits : 3
ECTS Credit : 10
Prerequisite : -
Corequisite : -