Diller


Uluslararası İlişkiler Semineri

LISTEN
POLS 640 Uluslararası İlişkiler Semineri
Bu seminer uluslararası ilişkiler ile ilgili çeşitli konulardan seçilecek bir tanesi hakkında yoğun okuma, araştırma ve derinlemesine tartışma zemini oluşturmayı amaçlamaktadır. Ayrım noktaları oluşturan önemli konularda verilecek yön gösterici derslerin yanı sıra, esas olarak, öğrencilerin inisiyatif alarak aktif bir şekilde seminer tartışmalarına katılmaları ve tez çalışmalarına yardımcı olabilecek ödevler hazırlamaları beklenmektedir.
SU Credits : 3
ECTS Credit : 10
Prerequisite : -
Corequisite : -