Sabancı Üniversitesi

Diller


Ders

LISTEN
POLS 592 Avrupa Birliği:Politikalar, Siyasalar ve Yönetim Select Term:
Bu dersin amacı öğrencilere Avrupa bütünleşme süreci ve Avrupa Birliği konularında temel bir anlayış sağlamaktır. Bu çerçevede dersin içeriği Avrupa bütünleşmesi kuramlarını, Avrupa Birliği tarihsel gelişim sürecini ve AB organlarını kapsamaktadır. Avrupa'da klasik devlet anlayışı ve egemenlik konularında olan değişimler, özellikle bütünleşme ve ayrışma süreçleri çerçevesinde irdelenmektedir. Dersin bir amacı da öğrencilere Avrupa Birliği'nin egemenlik kavramı üzerine getirdiği yeni yaklaşımları tanıtmaktır.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 10.000
Prerequisite : -
Corequisite : -