Sabancı Üniversitesi

Diller


Ders

LISTEN
POLS 564 Enerji Politikaları Select Term:
Enerji günümüzde bireysel ve toplumsal yaşamı her alanda önemli ölçüde etkilemektedir. Ekonomik büyüme sonucu artan enerji ihtiyacı, gerek gelişmekte olan ülkeler gerekse gelişmiş ülkelerde enerji güvenliğini ön plana çıkartmaktadır. Öte yandan, enerji üreten ülkeler ihraç pazarlarını korumak için enerji talep güvenliğine odaklanmaktadırlar. Enerji jeopolitikası kavramından yola çıkarak bu ders enerji pazarlarındaki gelişmelerin siyasal, ekonomik ve stratejik yönleri üzerinde odaklanır, ayrıca enerji ve çevre arasındaki ilişki ve alternatif enerji kaynakları konularını da AB enerji politikaları ve Türkiye piyasası bağlamında irdeler.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 10.000
Prerequisite : -
Corequisite : -