Diller


Ortadoğu'da Siyasal Hayat

LISTEN
POLS 549 Ortadoğu'da Siyasal Hayat
Ortadoğu'nun karşılaştırmalı siyasal kurumları, hükümet yapıları ve siyasal süreç ve gelişmelerini inceleyen bir derstir. Bu derste, Birinci Dünya Savaşı sonrasında Ortadoğu'da ortaya çıkan devlet sistemlerini, ve bölgede siyasal istikrar ve değişimi belirleyen temel siyasal etkenleri özellikle din ve petrol çıkarlarını incelenerek çözümlenecektir.
SU Credits : 3
ECTS Credit : 10
Prerequisite : -
Corequisite : -

Leaflet

.