Sabancı Üniversitesi

Diller


Ders

LISTEN
POLS 540 Uluslararası İlişkiler Teorisi Select Term:
Bu ders siyaset bilimi lisansüstü öğrencilerine uluslararası ilişkiler teorilerinin kapsamlı bir biçimde aktarılması amacını taşımaktadır. derste ilk olarak modern devlet düzeni sisteminin gelişmesi ve uluslararası ilişkiler dalının ayrı bir disiplin olarak gelişmesi irdelenecektir. İkinci olarak, derste uluslararası ilişkiler teorilerinin ana yaklaşımları ve paradigmaları çözümlenecektir, bu paradigmalar realizm, neorealizm, liberal yaklaşımlar, neoliberal kurumsal teoriler ve sosyolojik temelli uluslararası ilişkilerdir. Rasyonel ve sosyolojik temelli yaklaşımlar üzerinde durularak, derste uluslararası ilişkiler teorisindeki güncel tartışmalar yansıtılacaktır. Ders öğrencilere uluslararası ilişkilerin analizi için gelişmiş yetenekler vermeyi planlamaktadır.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 10.000
Prerequisite : -
Corequisite : -