Sabancı Üniversitesi

Diller


Ders

LISTEN
POLS 532 Anket Araştırma Yöntemleri Select Term:
"Siyasal Analiz: Metod ve Kapsam" dersini takip eden bu derste, toplan anket hatası yaklaşımı, örnekleme teknikleri ve soru formu hazırlanması ile anket verisi toplanması ve veri analizi konularında pratik bilgisi verilmektedir.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 10.000
Prerequisite : -
Corequisite : -