Diller


Anket Araştırma Yöntemleri

LISTEN
POLS 532 Anket Araştırma Yöntemleri
Araştırma Yöntemleri I dersini takip eden bu derste, örnekleme teknikleri ve soru formu hazırlanması anket veri analizi ve logit modelleri konularının pratik bilgisi verilecektir.
SU Credits : 3
ECTS Credit : 10
Prerequisite : Masters Level POLS 530 Minimum Grade of D OR Doctorate POLS 530 Minimum Grade of D
Corequisite : -

Leaflet

.