Diller


Yeni Sağda Değişen Parametreler

LISTEN
POLS 512 Yeni Sağda Değişen Parametreler
Bu dersin temel amacı öğrenciye teorik ve pratik bağlamda aşırı sağ fenomeniyle ilgili bir anlayış sunmaktır. Bu türden partilerin Türkiye ve Batı Avrupa'da (örneğin Avusturya'da Jörg Haider'in Özgürlük Partisi ) hissedilir bir gelişme gösterdikleri bir dönemde tüm siyaset bilimi ve ilgili disiplinlerdeki öğrenciler için aşırı sağ konusu üzerinde çalışmak anlamlı olacaktır. Aşırı sağ fenomenini etkilediği düşünülen diğer ideolojiler üzerine yapılacak çalışmalarla, aşırı sağ politikalar üzerine kuramsal bir çerçeve oluşturulacaktır. Böyle bir çalışma muhafazakarlık, liberalizm, faşizm, ve ırkçılık gibi konuları içerecektir.
SU Credits : 3
ECTS Credit : 10
Prerequisite : -
Corequisite : -