Sabancı Üniversitesi

Diller


Ders

LISTEN
PHIL 522 Sanat Felsefesi Select Term:
Bu ders sanat farklı felsefesi yaklaşımlarını ve sanatı oluşturan olgular nelerdir sanat nedir türünden sorulara yanıt arayarak sanatı felsefeleştirme süreçlerini irdelemeyi öngörmektedir. Bununla birlikte, gerçek, değer, anlama gibi temel felsefe kavramları sanat yapıtlarının ve onlara dönük farklı algılama cve değerlendirme çabalarının ışığında ele alıncaktır. Sanatın amacı ve sonuçları bu bağlamda tartışılacaktır.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 10.000
Prerequisite : -
Corequisite : -