Diller


Rus Siyaseti ve Dış Politikası

LISTEN
IR 535 Rus Siyaseti ve Dış Politikası
Rus siyaseti ve dış politikası üzerine derinlemesini bir anlayış sağlamak. Rus siyasetinin aktörlerini, kurumlarını ve yapısını anlamak. Rus dış politikasının ülke içi kaynaklarını araştırmak. Dış politikanın öncelikleri, ilkeleri ve mekanizmalarına odaklanmak. Rus dış politikasını bölgesel ve uluslararası bağlamlarda analiz etmek.
SU Credits : 3
ECTS Credit : 10
Prerequisite : -
Corequisite : -