Diller


Osmanlı Kölelik Tarihinin Soru ve Sorunları

LISTEN
HIST 669 Osmanlı Kölelik Tarihinin Soru ve Sorunları
Bu seminer, Osmanlı bağlamı içinde kölelik kurumunu çeşitli yönleriyle inceleme ve araştırmayı amaçlar. Öğrenciler, şu gibi tarihsel "uğrak" ve konular üzerinde yoğunlaşmaya yönlendirileceklerdir : Dünya tarihine ilişkin daha kapsamlı perspektifler bağlamında Osmanlılarda kölelik; "açık" ve "kapalı" kölelik sistemleri; köle edinme / devşirme yöntemleri; etnisite ve kölelik; Osmanlılarda köle talebinin geçirdiği değişimler; asker ve yönetici olarak köleler; tarımda köleler; imalât faaliyetinde köleler; eviçi kölelik ve köleler; Osmanlı köleliğinin popular kültürü; köleliğin hukukî çerçevesi; Avrupa ve Kuzey Amerika'da köleliğin ilgası tartışmaları ve Osmanlı köleliği açısından önemi; Osmanlı köleliğinde Batı'nın varlığı ve/ya payı; köleliğe ve köle ticaretine karşı devlet / hükümet önlemleri; Osmanlı köleliğin, yasama aracılığıyla resmen ilga edilmeksizin, tedricen sönerek yokolması. Başlıca yükümlülük : 30 sayfa dolayında, birincil kaynaklara dayanan kapsamlı bir araştırma çalışması. Tarih programının araştırma semineri yükümlülüklerine saydırılabilir. TLL 501-502 veya eşdeğerleri aracılığıyla Osmanlıcaya yeterli hakimiyet koşulu ve dersin öğretim üyesinin onayıyla alınabilir.
SU Credits : 3
ECTS Credit : 10
Prerequisite : -
Corequisite : -

Leaflet

.