Diller


<bOsmanlı İmparatorluğu'nda Ayaklanma ve Muhalefet

LISTEN
HIST 664
Bu seminerde belli başlı ayaklanmalar ve toplumsal huzursuzluk ve muhalefet hadiseleri seçilmiş birincil kaynaklar ve araştırma literatürü ışığında ele alınacaktır. Erken Modern dönemde Avrasya'da ortaya çıkan ayaklanmalarla ilgili ana teorik yaklaşımlar tanıtılarak bunların Osmanlı İmparatorluğu açısından geçerliliği irdelenecektir. Kapsanacak konular arasında devlet oluşumu ve sosyo-ekonomik değişimin dinamikleri, muhalefetin ideolojisi ve dili, köy ve kent ayaklanmalarında örgütlenme, gündem ve etken sorunsalları yer almaktadır
SU Credits : 3
ECTS Credit : 10
Prerequisite : -
Corequisite : -