Sabancı Üniversitesi

Diller


Ders

LISTEN
HIST 602 Araştırma Dillerinde İleri Düzeyde Okumalar Select Term:
Osmanlı diyarlarının, Osmanlı Türkçesi dışında kalan (Arapça ve Farsça, ya da Yunanca, Bulgarca ve Sırpça- Hırvatça gibi) belli başlı dilleriyle, değişik tür ve üslûplarda yazılmış tarihî kaynakları üzerinde okuma ve yorum çalışmaları. Hedefler : ek dil eğitimiyle birlikte, daha zengin bir kaynak bilgisine ulaşmak. Önemli not : Bu ders, Sabancı Üniversitesi Tarih Yüksek Lisans ve Doktora programlarına kayıtlı öğrenciler açısından, almakla yükümlü oldukları 600-kodlu araştırma seminerlerine saydırılamaz.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 10.000
Prerequisite : -
Corequisite : -