Diller


Osmanlı İmparatorluğu'nda Ayaklanma ve Muhalefet

LISTEN
HIST 564 Osmanlı İmparatorluğu'nda Ayaklanma ve Muhalefet
Bu derste bazı seçilmiş ayaklanmalar ve toplumsal hareketlilik ve muhalefet dönemler incelenecektir. Erken Modern dönemde Avrasya'da ortaya çıkan ayaklanmalarla ilgili ana teorik yaklaşımlar tanıtılarak bunların Osmanlı İmparatorluğu için ne denli geçerli olduğu sorgulanacaktır. Kapsanacak konular arasında devlet oluşumu ve sosyo-ekonomik değişimin dinamikleri, muhalefetin dili, ve köy ve kent ayaklanmalarında örgütlenme, gündem ve özne soruları yer almaktadır.
SU Credits : 3
ECTS Credit : 10
Prerequisite : -
Corequisite : -