Diller


Osmanlı Kurumlar Tarihi

LISTEN
HIST 550 Osmanlı Kurumlar Tarihi
Osmanlı toplumsal ve siyasal kurumları (örneğin hanedan ve saltanat verasetinin değişimi, saray ve saray camiası, din ve sair ideolojik çerçeveler, hukuk ve mahkemeler, toprak tasarrufu ve gelir toplama/paylaşma düzenlemeleri, vakıflar, hassa ordusu ve askerî aygıtın diğer unsurları) üzerine, arşiv belgeleri ile tarihî (menkul) kaynaklardan yola çıkan ayrıntılı incelemeler.
SU Credits : 3
ECTS Credit : 10
Prerequisite : -
Corequisite : -