Sabancı Üniversitesi

Diller


Ders

LISTEN
HIST 502 Dünya Tarihi Üzerine İncelemeler II Select Term:
Bir genel tarih dersi : yaklaşık İS 1500 dolaylarından günümüze kadar uzanan süreçte, belirli dönem ve temaların tek tek gözden geçirilip, karşılaştırmalı, teori-yoğun yaklaşımlarla sorunsallaştırılması. Lisansta, birinci sınıf öğrencilerinin zorunlu derslerinden olan SPS 102 (İnsan ve Toplum II) dersine paralel akacak şekilde düzenlenmiş bulunan HIST 502'yi alan lisansüstü öğrencileri, burada edindikleri bilgileri, SPS 102'de tartışma grubu okutmanları olarak uygulamaya koyduklarından, bir bakıma HIST 502, SPS 102'nin hazırlık atölyesini, SPS 102 ise HIST 502'nin öğretim pratiğini oluşturur. İkinci sömestirde ele alınan konulardan bazıları şunlardır : Protestan Reformasyonu ve dinin görelileşmesi açısından sonuçları; Avrupalıların dünyayı keşfi ve modern dünya sisteminin doğuşu; "tüccar imparatorlukları"nın yükselişi ve ekonomi politiği; "askerî devrim" ve modern devletin oluşumu; bilim, bilimcilik ve Aydınlanma; egemenlik ve meşruiyet biçimleri : çağdaş siyasal yaşamın ve siyaset biliminin doğuşu; ön-sanayileşme; milletlerin zenginliği; modernite ve devrimler; Fransız Devrimi ve "devrimcilik" mirası; Sanayi Devrimi ve 19. yüzyılın "sosyal sorun"u; Avrupa'da, doğu ve güneydoğu Avrupa'da, Avrupa dışında milliyetçilik türleri; 1875-1914 arasının Yeni Emperyalizmi, yol açtığı emperyalizm kuramları ve tartışmaları; emperyalizm, savaş ve devrim; zihinsel sertleşmeler : sosyalizm ve komünizm, faşizm ve nasyonal sosyalizm; 1945 sonrası dünya düzeni; komünizmin çöküşü ve komünizm sonrası toplumların sorunları; 20. yüzyılın bitiminde, kapitalist modernitenin yeni sorunları ve çatışmaları.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 10.000
Prerequisite : -
Corequisite : -